?!DOCTYPE HTML> 无限刉h册赚钱,上网淘金论坛开启推q会员活?- 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.alxzao.tw/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.alxzao.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.alxzao.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.alxzao.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <h2><a href="http://www.alxzao.tw/">赛花U博?/a> <sup>赛花U的|赚博客Q免费网赚、经验分享、记录网赚点?</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.alxzao.tw/">|站首页</a></li><li id="menu-cate-4"><a href="http://www.alxzao.tw/catalog.asp?cate=4">游戏赚钱</a></li><li id="menu-page-4"><a href="http://www.alxzao.tw/wangpan.html">|盘赚钱</a></li><li id="menu-page-5"><a href="http://www.alxzao.tw/diaocha.html">调查赚钱</a></li><li id="menu-page-7"><a href="http://www.alxzao.tw/dianji.html">点击赚钱</a></li><li id="menu-page-6"><a href="http://www.alxzao.tw/qiandao.html">{ֈ领钱</a></li><li id="menu-page-8"><a href="http://www.alxzao.tw/qita.html">其他|赚</a></li><li><a href="http://www.alxzao.tw/catalog.asp?cate=35" target="_blank" title="手机赚钱">手机赚钱</a></li><li id="menu-page-202"><a href="http://www.alxzao.tw/wangzhuandaohang.html">|赚D</a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log1029" class="cate13 auth2"> <header> <time>2019q?1?5?/time> <h1>无限刉h册赚钱,上网淘金论坛开启推q会员活?/h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    上网淘金论坛q个名称很大众化Q之前也见过很多重名的站点,此论坛估计是׃人新开的,最q开启了推广会员注册的赚钱活动,虽然h不是很高Q但门槛实非常低,只要注册即算一个有效的数据Q因此在此推荐一下?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    上网淘金论坛注册地址Q最新提C,此论坛已改版做了其他|站Q停止推荐)Q徏议操作其他邀h册赚钱^台请点:<a href="http://www.alxzao.tw/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.alxzao.tw/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.alxzao.tw/catalog.asp?cate=1</span></a></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    q个论坛推广会员赚钱的活动,操作h很简单,注册q登陆之后,从顶部“设|”中q入Q找到“访问推q쀝ƈ点击Q就能看C的专属推qK接,复制后去|上推广注册便是了,别的没什么可补充介绍的。赛q发现论坛的介l已很详l了Q下面就直接复制一下原帖?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    Z更加快速的壮大上网淘金论坛Q同时也Z提高会员推广的积极性,站长军_xh行以下规则:</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    您通过自己的推qK接,推广一位会员可得到一个推q币Qh值等?毛钱Q当您推q注册到10位的时候,另加2元奖励,当您注册推广?5位的时候,再另?元,当您注册推广?0位的时候,又会另加奖励5元,当您推荐注册辑ֈ50位的时候,另加奖励10元?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    当您Lq注册达?00位的时候,发放您一枚推q达人勋章,q且每月都有固定工资5元,每月末发放,即您什么不qԌ每月您的账户里照样多5元。当您的注册推广Mh数达?00人时Q发放您一枚超U推q达人勋章,而且每月都有固定工资10元?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    也就是说只要您成功推荐达C百h以上Q在本论坛什么都不用做,每月都有固定奖励Q就好像退休金似的Q因为您l我的上|淘金论坛,做了巨大贡献Q这些都是我应该l您的奖励。而且您的头像和会员名在论坛的首页Q佩戴着一枚达人勋章ƈ展示着。这代表什么?q就是能力的象征Q很多h都推q不?00人,你做CQ全体会员都会以你ؓ榜样Q向你学习,希望你不吝赐教哦?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    也许您会说别的网站推q奖励,每h都是一元两元的甚至更高Qؓ什么咱q就两毛呢?那好Q我回答您,是这LQ别的网站都有要求的Q比如邀L好友必须要完成指定的dQ要是完成不了,׃是有效邀P而且大多数都完成不了指定d的。而本论坛׃同了Q只要通过你的推广链注册成本站会员Q就是有效数据Q不需要他做Q何Q务,奖׃2毛钱Q这样你qM鼓励他,辅导他做d{麻烦的事情了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    大家要是Ҏ奖励办法感兴,那就马上行动吧,如果没什么兴的Q照样可以在q里交流学习Q做些自己感兴趣的事情?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.alxzao.tw/post/1029.html" target="_self" title="http://www.alxzao.tw/post/1029.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.alxzao.tw/post/1029.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 停止推荐目</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="1029">26</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.alxzao.tw/post/1028.html" title="跌猪游戏赚钱^収ͼ会员VIP卡类型和功能权益说明">跌猪游戏赚钱^収ͼ会员VIP卡类型和功能权益说明</a></p><p>下一? <a href="http://www.alxzao.tw/post/1030.html" title="Ҏ和安卓的赚钱软g芒果|appQ{发可赚微信红?>Ҏ和安卓的赚钱软g芒果|appQ{发可赚微信红?/a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> <ins style="display:none;" id="AjaxCommentBegin"></ins><ins style="display:none;" id="AjaxCommentEnd"></ins> </dd> </dl> <dl id="postcmt"> <dt>发表留言</dt> <dd> <h5>◎欢q参与讨论,请在q里发表您的看法、交您的观炏V?/h5> <form target="_self" method="post" action="http://www.alxzao.tw/zb_system/cmd.asp?act=cmt&key=b54bbbe3"> <input type="hidden" name="inpId" value="1029" /> <input type="hidden" name="inpArticle" /> <input type="hidden" name="inpRevID" /> <p> <label> <input type="text" name="inpName" size="28" tabindex="2" required /> 名称<sup>*</sup></label> </p> <p> <label> <input type="text" name="inpEmail" size="28" tabindex="3" /> 邮箱</label> </p> <p> <label> <input type="text" name="inpHomePage" size="28" tabindex="4" /> |站链接</label> </p> <p><label><input type="text" name="inpVerify" size="28" tabindex="5" required /> 验证<sup>*</sup></label> <img style="border:1px solid black" src="http://www.alxzao.tw/zb_system/function/c_validcode.asp?name=commentvalid" alt="" title=""/></p> <p> <textarea name="txaArticle" class="txt" cols="50" rows="4" tabindex="6" title="留言最长字?000" ></textarea> </p> <p> <button name="btnSumbit" type="submit" tabindex="6">提交</button> </p> </form> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction17"> <dt>热门推荐</dt> <dd> <div><div id="mod_function17" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function17');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divFunction18"> <dt>团U包</dt> <dd> <div><div id="mod_function18" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function18');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divSearchPanel"> <dt>站内搜烦</dt> <dd> <div><div id="mod_searchpanel" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('searchpanel');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divFunction19"> <dd> <div><div id="mod_function19" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function19');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divCatalog"> <dt>|站分类</dt> <dd> <ul><li id="mod_catalog" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('catalog');</script></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=ifl8xk3r&productCode=qingcloud&utm_source=ifl8xk3r" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.alxzao.tw/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.alxzao.tw/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.alxzao.tw/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.alxzao.tw" target="_blank">赛花U博?/a>  版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/15093611.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?15093611" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/15093611.asp" style="border:none" /></a></noscript> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.alxzao.tw/"><span class="STYLE1">ƱͶע</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>